17 maja 2024

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Krucjata Wyzwolenia Człowieka, zwana w skrócie KWC,
jest programem krzewienia abstynencji zainicjowany przez Sługę Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego założyciela Ruchu Światło-Życie w odpowiedzi
na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu
pontyfikatu.
 Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do Polaków w dniu 21.03.79 r.:
„Człowiek nie może być sobą, po prostu nie może być sobą; nie jest godny swojego
imienia, jeśli nie potrafi sobie mówić nie. Otóż to nie, to jest właśnie znaczenie
Wielkiego Postu, praktyki postu, to twórcze "nie" muszę umieć sobie odmówić. Na to,
żeby umieć odmówić sobie rzeczy niedozwolonych, trzeba umieć odmówić sobie
również rzeczy dozwolonych”.
Papież prosił :„Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej
godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać
jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego
skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.
Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Jana Pawła II, Jemu oddana
i przez Niego pobłogosławiona podczas 1. Pielgrzymki do Polski 8 czerwca
1979 r. w Nowym Targu.
Ludzie często mylą sens Krucjaty, mówiąc ja nie mam problemu z alkoholem,
to nie muszę jej podejmować. Krucjata to jest dobrowolny, osobisty dar z siebie
dla innych. Poprzez moje całkowite wyrzeczenie się alkoholu, podejmuję post w
intencji innych ludzi, którzy mają problem z alkoholem.
Abstynencja wyzwala drugiego człowieka poprzez solidarne stanięcie obok niego tam,
gdzie chcemy go doprowadzić. Jest to "taktyka podania dłoni" zamiast głoszenia
haseł i programów, które jeszcze nie przynoszą wyzwolenia. Wyzwalając innych,
wyzwalamy siebie. Ostatecznie wyzwalający prowadzi wyzwolonego do Chrystusa, w
którym jest ideał i realizacja naszej wolności. Tylko człowiek wolny może wyzwalać
innych. Ci wolni ludzie mają stworzyć "nowe wojsko Gedeona".

Ks. Franciszek Blachnicki

Hymnem Krucjaty jest pieśń "Serce wielkie nam daj"
https://youtu.be/hHbm4unVqfU?si=DW_I29XCjyVdHNnr
https://youtu.be/MusE1hsxIYM?si=S-wEfipsRraLBog4

Herb Krucjaty

Przesłanie Krucjaty wyraża jej herb. Zawołaniem są słowa "Nie
lękajcie się!" często wypowiadane przez Chrystusa, a także często przywoływane
przez Jana Pawła II. Przypominają one członkom Krucjaty, że głównym ich zadaniem
jest wyzwalanie ludzi od lęku, który czyni człowieka niewolnikiem.
Krzyż to znak Krucjaty wyprawy krzyżowej, a zarazem znak najgłębszej tajemnicy
wolności.
Litera „M” symbolizuje stojącą pod Krzyżem Maryję wzór naszego oddania się
Chrystusowi i zjednoczenia z Nim.
Małe „m” po drugiej stronie krzyża to „my”, którzy stajemy na zawołanie Papieża,
aby wraz z Nim zjednoczyć się z Maryją (Totus Tuus) w oddaniu się Chrystusowi.
Dlatego Krucjata Wyzwolenia Człowieka nazywana jest także Dziełem Niepokalanej
Matki Kościoła.
Słowo „krucjata” wskazuje na Krzyż jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa
nad wszelkim złem. Krzyż, jako symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości, jest
jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych. Aby wejść w tajemnicę krzyża,
trzeba pokonać lęk, dlatego zadaniem Krucjaty jest wyzwalanie ludzi z lęku.
Istotę i sens Krucjaty oddaje modlitwa, którą członkowie Krucjaty codziennie
odmawiają
Niepokalana, Matko Kościoła! Wpatrując się w Ciebie, jako wzór Człowieka w pełni
odkupionego i wyzwolonego i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu
Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie wieloraką niewolę, w której są uwikłane
nasze serca.
Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom oczekującym
objawienia się w nich wolności synów Bożych, zbliżamy się do Ciebie i oddajemy się
Tobie, aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez przeszkód działał w
Tobie, pełniej zrealizować swoją wolność w oddaniu się Chrystusowi a przez Niego –
Ojcu.
W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie
całkowitego uniezależnienia się od niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać
naszych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach. Pragniemy przez

ten czyn miłości podać rękę i służyć naszym bliźnim, tak jak Chrystus, który z miłości
ku nam uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi.
Oddajemy Ci całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pragnąc, aby było ono
Twoim dziełem i narzędziem w Twoim ręku dla wyzwolenia narodu.
Chcemy wraz z Tobą i z oddanym Ci całkowicie świętym Janem Pawłem II stanąć
pod krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której
wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania
tych, którzy stali się niewolnikami dlatego, że utracili zdolność miłowania czyli
posiadania siebie w dawaniu siebie.
Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, Patronie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,
natchnij nas odwagą w dawaniu świadectwa i męstwem w obliczu trudności i
prześladowań, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudową ładu moralnego w naszej
Ojczyźnie.
Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci kosztem ofiary z siebie. Amen.

Linki :
Homilia ks. Wojciecha Ignasiaka podczas Mszy Świętej w czasie
pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
https://youtu.be/LIpOzyMgrsM?si=XyvYQdPKOdEEy_FX

Abp Grzegorz Ryś o Krucjacie Wyzwolenia Człowieka
https://youtu.be/oC21OKzl8gg?si=4itYasnZyRWz4XHj

Ks.Franciszek Blachnicki
https://youtu.be/BHN0tsetqBs?si=dVDbrjDb7uaUHFSw
Świadectwo:
https://youtu.be/yscIKIQSDVk?si=Rf0FXUV-WsIOqV4y


Zdjęcia

Misterium Męki Pańskiej 2024

Relikwie św. Wojciecha 2024

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
251 0.060009002685547